Font Size

SCREEN

Cpanel

Ενημέρωση επιχειρήσεων για τις δράσεις επιταγών κατάρτισης έτους 2014

 

education-itΌπως γνωρίζετε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Νομού Κορινθίας. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργάζεται με τους κοινωνικούς φορείς του Νομού, με τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου καθώς επίσης και με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα .

Στα πλαίσια των υπηρεσιών πληροφόρησης και συνέργειας με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σας ενημερώνουμε ότι το KEKN. Κορινθίας θα συμμετάσχει ως εκπαιδευτικός φορέας στα νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης νέων ανέργων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τίτλο δράσεων :

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων προβλέπεται εκτός από τις υποχρεωτικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στη δομή του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, και πρακτική άσκηση διάρκειας 450 ωρών η οποία θα υλοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που μπορεί η επιχείρηση να απασχολήσει για πρακτική άσκηση καθορίζεται από το συνολικό αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των                       απασχολουμένων

Εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε πρόσληψη ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στην παρούσα ή σε προηγούμενη δράση επιταγής κατάρτισης, τότε ο αριθμός των καταρτιζομένων που δύναται να τοποθετηθούν ανέρχεται στο 40% των εργαζομένων της επιχείρησης.

Οφέλη της επιχείρησης

Απόκτηση προσωπικού για διάστημα 4 έως 5 μηνών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Εκπαίδευση του καταρτιζόμενου από την επιχείρηση σύμφωνα με τις ανάγκες της με αποτέλεσμα να δίδεται στην επιχείρηση η δυνατότητα απορρόφησης ήδη καταρτισμένου και δοκιμασμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα προβληθούν από τον φορέα μας ως Κοινωνικά Υπεύθυνες μιας και παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας, στους νέους ανέργους ωφελούμενους των αντίστοιχων δράσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Δεσμεύσεις

Η επιχείρηση δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση μείωσης προσωπικού σε διάστημα 10 ημερών η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων.

Η έννοια της μείωσης δεν περιλαμβάνεται σε περιπτώσεις καταγγελιών συμβάσεων, μηνύσεων, οικειοθελών αποχωρήσεων συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων, λήξης συμβάσεων και εθελούσιας εξόδου.

Επίσης η επιχείρηση αναλαμβάνει να διαθέσει τις εγκαταστάσεις της και τον εξοπλισμό της για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας το ΚΕΚ θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της προς τους καταρτιζόμενους, όπως την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης, τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο-παρακράτηση φόρου, τις υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης του ωφελούμενου μέσω του Επόπτη Πρακτικής.

Διαδικασία συμμετοχής επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα, θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ keknkor.gr ή μπορούν να την προμηθεύονται από τα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ, με τα κάτωθι στοιχεία:

  • επωνυμία της επιχείρησης
  • συνοπτική αναφορά του αντικειμένου δραστηριότητας της
  • ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση
  • ο αριθμός των θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση

Τα στοιχεία της επιχείρησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ προς ενημέρωση των ωφελουμένων επιταγής κατάρτισης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και αιτήσεις- επιστολές πρόθεσης συνεργασίας θα υποβάλλονται στα γραφεία του ΚΕΚ που βρίσκονται στην οδό Κωστή Παλαμά 53 στο τηλέφωνο 2741022344 από τις 09:30 έως τις 16:00 Δευτέρα – Παρασκευή.

Πετρόπουλος Νικόλαος

Πρόεδρος του

ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ

Αρχεία:

Πρόθεση Συνεργασίας

 

 

 

 

logo voucher

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ενημέρωση των προγραμμάτων Επιταγής Κατάρτισης

Φόρμα ενημέρωσης για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας που θα προκηρυχθούν.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Προφίλ
Ασφάλεια φόρμας
παρακαλώ συμπληρώστε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο αντίστοιχο πεδίο.
qlForm generator by ql.de
Βρίσκεστε εδώ: Home Ενημερώνουμε Επιταγή Κατάρτισης Ενημέρωση επιχειρήσεων για τις δράσεις επιταγών κατάρτισης έτους 2014