Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση
Οι ωφελούμενοι της δράσης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ", θα πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση και θα προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Η δράση είναι επιδοτούμενη από κονδύλια της ΕΕ και του Ελληνικού κράτους. Επιπλέον, και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος υποχρεούται και καλύπτει ο εκπαιδευτικός Φορέας.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Τα έμπειρα στελέχη του Φορέα μας: 

  • Θα σας ενημερώσουν ολοκληρωμένα για τις διαδικασίες και όρους υλοποίησης του προγράμματος με έμφαση στους όρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
  • Θα αποτυπώσουν και θα διερευνήσουν τις απαιτήσεις της θέσης πρακτικής άσκησης που προσφέρεται (πλήρης αποτύπωση-περιγραφή της θέσης εργασίας/πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε να καλύψετε)
  • Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων πρακτικά ασκούμενων και να προβείτε σε συνεντεύξεις μαζί τους, ώστε να επιλέξετε τελικά τα άτομα που θα  τοποθετηθούν για πρακτική στην επιχείρησή σας.
Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
0%
100%
Στοιχεία Επιχειρήσεων
* Επωνυμία Επιχείρησης

Κλάδος Δραστηριότητας
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις
* Αριθμός Απασχολούμενων

* Δήμος
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις
* Υπεύθυνος Επικοινωνίας

* Τηλέφωνα

Email

ΚΕΚ Ν. Κορινθίας ΑΕ
Τηλέφωνα 2741022344
email : keknkor@otenet.gr
Δ/νση : Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος

LimeSurvey is Free software
Donate